Komórki macierzyste z krwi pępowinowej

Proszę o informacje czy to prawda, że krew pępowinowa może wystarczyć osobie tylko do masy 30 kg? Czy warto ją deponować? Przeczytałam, że jeszcze nie wyłeczono własną krwią dziecka z choroby takiej jak rak.. Częściej taka krew przydaje sie innemu dziecku? Jak to jest?

Pytanie dotyczące komórek macierzystych wykracza poza tematykę naszego forum, ale ponieważ Bank Komórek Macierzystych jest ściśle związany znOvum, poprosiliśmy o odpowiedź kierowniczkę BKM, p. Justynę Morgaś. Poniżej zamieszczamy jej odpowiedź.

Wykorzystując komórki macierzyste do przeszczepów krwiotwórczych, stosuje się przelicznik ilości komórek, które powinny zostać przeszczepione na kilogram masy ciała. Stąd też może okazać się, że przeciętna porcja krwi pępowinowej może wystarczyć do przeszczepienia jej osobie ważącej około 30-50 kg (w zależności od objętości pobranej krwi oraz stężenia komórek). W takich sytuacjach można stosować tzw. przeszczepy mieszane, czyli łączyć jednostkę krwi pępowinowej ze szpikiem. Należy również wspomnieć, iż np. w Stanach Zjednoczonych oraz niektórych krajach Europy (np. Hiszpania) wykonuje się tzw. przeszczepy doszpikowe, w którym zdecydowanie zmniejsza się ilość komórek potrzebnych do przeszczepienia na kilogram masy ciała (nie tracimy bowiem komórek, które w przeszczepach dożylnych osadzają się na niektórych narządach, np. w płucach).

Przeszczepy krwiotwórcze możemy podzielić na autologiczne (wykorzystanie własnych komórek) oraz przeszczepy alogeniczne (dawca spokrewniony bądź niespokrewniony). Przeszczepami krwiotwórczymi autologicznymi można wyleczyć tylko część chorób u dzieci z ostrymi białaczkami, chłoniakami, guzami litymi i zwojakiem zarodkowym (neuroblastoma) czy innymi chorobami nowotworowymi. Stąd też ze względu na duże prawdopodobieństwo zgodności tkankowej (HLA) pomiędzy rodzeństwem wykorzystuje się komórki macierzyste dla chorej siostry lub brata.

Czy warto pobrać krew pępowinową swojego dziecka? Oczywiście, że tak. Najnowsze i najbardziej obiecujące badania nad komórkami macierzystymi obejmują prace nad ich plastycznością i tak zwanym przeróżnicowaniem, czyli zdolnościami do generowania zróżnicowanych komórek charakterystycznych dla innej tkanki. Stanowi to wielki potencjał dla medycyny regeneracyjnej, czyli medycyny specjalizującej się w rekonstrukcji tkanek oraz organów. Były już bowiem pierwsze zastosowania komórek macierzystych w takich dziedzinach medycyny jak neurologia, kardiologia, dermatologia czy też okulistyka. Wykorzystano również komórki w leczeniu cukrzycy typu I. To niewątpliwie ogromny przełom w medycynie, a warto dodać, że to dopiero początek badań.

Embriolog nOvum

Powrót do forum