Komórki NK w macicy

Wraz z żoną doświadczyliśmy już 3 poronień. Czytałem, że w takim wypadku za ciążę/jej brak mogą być odpowiedzialne komórki NK w macicy. W jaki sposób możemy to zdiagnozować?

Diagnostyka i terapia immunologiczna, w trakcie której jest zlecane między innymi badanie komóreknatural killers NK, nie jest rekomendowana ani przez Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii, ani przez Sekcję Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, nie ma bowiem ewidentnych dowodów medycznych na to, że takie badania mają wpływ na skuteczne postępowanie terapeutyczne. Komórki NK badane we krwi nie odzwierciedlają tych, które znajdują się w macicy. Jak dotychczas działania, które mają za zadanie zmniejszyć niekorzystny wpływ NK na zarodek nie zwiększają szansy na ciążę w kolejnych próbachin vitro.

Embriolog nOvum

Powrót do forum