Kriotransfer na zasadach określonych przez Ministerstwo Zdrowia

Jestem pacjentką ministerialną, mam 30 lat i za sobą jedną nieudaną próbę in vitro ze świeżych zarodków, obecnie jestem w trakcie przygotowania do kriotransferu na naturalnym cyklu - (posiadam zamrożone blastocysty, w tym 2 dobrze rokujące, bodajże klasy 4AA i 4AB). Biorąc powyższe pod uwagę, moje pytanie jest następujące: czy istnieje możliwość podania dwóch zarodków w czasie jednego kriotransferu?

W czasie kriotransferu wykonywanego na zasadach określonych przez Ministerstwo Zdrowia do macicy pacjentki, która nie ukończyła 35. roku życia może zostać przeniesiony tylko jeden zarodek; transfer dwóch zarodków dopuszczalny jest jedynie w uzasadnionych klinicznie przypadkach. W Pani przypadku należy więc podać jeden zarodek. Pani zamrożone blastocysty dobrze rokują, proszę być więc dobrej myśli.

Embriolog nOvum

Powrót do forum