Krwawienie podczas transferu – czy zmniejsza to szanse?

Jestem po transferze blastocysty. Zaraz po transferze leciała mi krew, czy to normalne? Czy zmniejsza to szanse powodzenia transferu?

Według niektórych lekarzy i embriologów obecność krwi na cewniku, za pomocą którego wykonywano transfer zarodków jest oznaką tak zwanego „trudnego transferu” i tym samym czynnikiem zmniejszającym szansę powodzenia procedury zapłodnienia in vitro. Wyniki badań opublikowanych w 1998 roku w czasopiśmie „Fertility and Sterility” (1998; 70: 878 – 82) sugerują, że obecność krwi na transferowym cewniku może siedmiokrotnie zmniejszyć szansę na uzyskanie ciąży; podobne wyniki uzyskał inny zespół badaczy – ich obserwacje zostały opublikowane w „Human Reproduction” w 2003 roku (2003; 18: 1848). Odmienne wyniki opublikował zespół kierowany przez T. Silbersteina, którego analizy opublikowano w 2004 roku w „Fertility and Sterility” (2004; 82: 1402 – 06), a także JA.Phillips w Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.w 2013 (Jun;168(2):121-8. doi: 10.1016/j.ejogrb.2012.12.030. Epub 2013 Jan 22. Difficult embryo transfers or blood on catheter and assisted reproductive outcomes: a systematic review and meta-analysis.) i inne zespoły badawcze. Nie potwierdzili oni związku pomiędzy obecnością krwi na kateterze a wskaźnikiem prawidłowych zagnieżdżeń i uzyskanych ciąż klinicznych. Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu w 2017 roku opublikowało przewodnik - jak przeprowadzać embriotransfer, w którym potwierdziło, że związek obecności krwi w cewniku po transferze z obniżeniem szansy na ciążę jest niejasny a opublikowane dane na ten temat są sprzeczne. W związku z brakiem wspólnego stanowiska naukowców zgłębiających to zagadnienie, nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na Pani pytanie. nOvumwielokrotnie uzyskiwaliśmy ciąże po tzw. "trudnych transferach", dlatego proszę cierpliwie odczekać 12 – 14 dni od momentu transferu iwówczas wykonać test ciążowy.

Embriolog nOvum

Powrót do forum