Które z naszych zamrożonych zarodków mają większe szanse dać ciążę?

Po nieudanym transferze zarodków 6 i 8- komórkowych czekam na transfer mrozaczków; do wyboru mamy blastocystę (B, C) i 2 zarodki 6- komórkowe B. Która z opcji będzie większą szansą na ciążę?


Jeśli są to zarodki pochodzące z jednej punkcji, a część z nich została zamrożona jako blastocysty, część jako zarodki w mniej zaawansowanym stadium rozwoju, to lepiej rokują blastocysty, ponieważ w takiej sytuacji dwa pozostałe zarodki są mocno opóźnione. Jeśli chodzi o ocenę blastocyst, to poza oceną węzła zarodkowego i trofektodermu (oznaczenia literowe), istotna jest także ocena stopnia rozprężenia blastocysty (oznaczenie cyfrowe). Najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB. Jednak żadnemu, nawet najsłabszemu zarodkowi(dotyczy to zarówno zarodków wczesnych, 2-3-dniowych oraz blastocyst, 5-dniowych) nie należy odbierać szans, o czym wielokrotnie przekonaliśmy się w nOvum, oglądając piękne dzieci urodzone ze słabo rokujących zarodków. W nOvum ostateczną decyzję dotyczącą wyboru zarodków do rozmrożenia podejmuje kriobiolog, uwzględniając życzenia pacjentów dotyczące liczby rozmrażanych zarodków. Oczywiście przy okazji rozmrożenia bierze się pod uwagę także zaawansowanie cyklu pacjentki i stadium rozwojowe zarodków, starając się zsynchronizować oba te istotne dla powodzenia całej procedury czynniki.

Embriolog nOvum

Powrót do forum