Który dzień należy przyjąć za pierwszy dzień cyklu?

Który dzień należy przyjąć za pierwszy dzień cyklu?

Pierwszym dniem cyklu miesiączkowego jest pierwszy dzień typowego krwawienia (nie plamienia).

Embriolog nOvum

Powrót do forum