Który zarodek powinen zostać wybrany do kriotransferu?

Przed nami pierwszy transfer (odroczony), mamy 4 zamrożone blastocysty; ponieważ tylko 1 zarodek będę miała podany na transfer, który najlepiej wybrać z podanych: 4.2.2 w piątej dobie zamrożony, czy 4.1.1 otrzymany i zamrożony w 6 dobie? Czy obie klasy zarodków są generalnie dobrze rokujące na otrzymanie ciąży?

W pierwszej kolejności do transferu powinna zostać rozmrożona blastocysta 5–dniowa, w drugiej – sześciodniowa. Tak, obydwa Państwa zarodki rokują dobrze. Powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum