Kuracja Diphereliną

Czy jak wzięłam zastrzyk Diphereline 20 grudnia, to czy następny mam wziąć 20 stycznia, czy odliczyć 28 dni? Jaki mają wpływ zastrzyki na endometriozę i późniejsze podejście do in vitro?

Zgodnie z zaleceniem producenta Dipherelina o przedłużonym działaniu działa 4 tygodnie, czyli 28 dni, i w takich odstępach czasu należy ją wstrzykiwać, jeśli występują wskazania do jej długotrwałego stosowania. Czy takie wskazania występują u Pani, może o tym zadecydować jedynie lekarz Panią leczący. Analogi hormonów podwzgórzowych, do których zalicza się m. in. Dipherelinę, tłumią rozwój ognisk endometriozy i mogą czasowo (w trakcie brania leku) zmniejszyć nasilenie objawów choroby. Jednak jeśli oprócz endometriozy Pani problemem jest niepłodność, to zbyt długie przyjmowanie tego leku opóźnia możliwość zajścia w ciążę. Wszystkie aspekty tego rodzaju leczenia należy przedyskutować ze swoim lekarzem. Jeśli lekarz uzna za wskazane dłuższe stosowanie tego leku w Pani przypadku, można bezpośrednio z fazy tłumienia endometriozy przejść do stymulacji do in vitro. Należy jednak wcześniej ocenić rezerwę jajnikową, ponieważ przy niskiej rezerwie taka stymulacja po uprzednim długim tłumieniu analogami hormonów podwzgórzowych, może nie być skuteczna; jajniki mogą być za bardzo stłumione i nie odpowiedzieć na stymulację lub odpowiedzieć bardzo słabo.

Embriolog nOvum

Powrót do forum