Mam 32 lata, moje AMH wynosi 0.820, co to oznacza?

Mam 32 lata, moje AMH wynosi 0.820, co to oznacza?

Normą jest stężenie AMH w granicach 1,0 – 3,0 ng/ml. AMH(hormon anty-Mülerowski) to substancja, którą produkują komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki zawierające niedojrzałe komórki jajowe. Badania naukowe potwierdzają silną zależność pomiędzy poziomemAMHw organizmie a liczbą pierwotnych pęcherzyków w jajnikach (tzw.rezerwa jajnikowa). Wysoki poziomAMHświadczy o dużej ilości pęcherzyków, niski o małej. Na podstawie poziomuAMHmożna przewidywać odpowiedź organizmu pacjentki na ewentualną stymulację hormonalną. Pani stężenie AMH jest nieco poniżej przytoczonej normy, ale nadal rokuje akceptowalną odpowiedź na stymulację i kwalifikuje Panią do udziału w większości miejskich programów refundacyjnych oraz do korzystania z refundacji leków do stymulacji hormonalnej jajników.

Embriolog nOvum

Powrót do forum