Mam bardzo niskie AMH, czy w takiej sytuacji lepiej jest próbować podchodzić do in vitro na cyklu naturalnym, czy lepszy byłby cykl stymulowany?

Mam bardzo niskie AMH, czy w takiej sytuacji lepiej jest próbować podchodzić do in vitro na cyklu naturalnym, czy lepszy byłby cykl stymulowany?

Nie tylkoAMHjest miernikiem płodności – zawsze należy wykonać badania potwierdzające, że występuje u Paniowulacja(USG monitorujące owulację, poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu), a także oznaczyć poziomFSH(maksymalnie do 4. dnia cyklu). Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodąin vitroprzeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenieFSHmierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml. Ważna jest także ocena ilości tzw. pęcherzyków antralnych w jajnikach w badaniu USG na początku cyklu. Ewentualna stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej.W sytuacji, jeśli dochodzi do naturalnej owulacji, można próbować pobrać komórkę jajową w cyklu naturalnym lub minimalnie stymulowanym, np. antyestrogenami. Bardzo niskie AMH może wskazywać, że nie będzie odpowiedzi na stymulację. Ostateczną decyzję powinien podjąć Pani lekarz.

Embriolog nOvum

Powrót do forum