Mam drożne jajowody i niskie AMH, czy mam jeszcze szansę na dziecko?

Mam 39 lat. Jedno dziecko, drożne jajowody, AMH 0,4. Czy mam szanse na ciążę naturalną bądź in vitro?

AMH jest produkowany przez komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki, w których zawarte są niedojrzałe komórki jajowe; naukowe doniesienia wskazują, że poziom AMH w organizmie jest ściśle związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków jajnikowych, czyli z tzw. rezerwą jajnikową. Niski poziom AMH świadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie ciąży. Jedynie szansa na nią może być mniejsza. Przy niskim poziomie hormonu AMH (poziom poniżej 1,0 ng/ml zwykle świadczy o znacznie obniżonej rezerwie jajnikowej) komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. Dopóki jednak komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć znacząco mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej.

Należałoby wykonać badania potwierdzające, że występuje u Pani owulacja (USG monitorujące owulację, poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu).Ważnym badaniem, które pozwoliłoby w pewnym stopniu oszacować Pani szansę na naturalne poczęcie jest oznaczenie FSH na początku cyklu (najpóźniej w 4. dniu cyklu) – badanie wykonane zbyt późno w cyklu może być niemiarodajne. Po przeprowadzeniu wywiadu i wykonaniu badań, w tym również badania nasienia partnera/męża, lekarz opiekujący się Panią powinien, choć w przybliżeniu, określić jakie ma Pani szanse na kolejną ciążę zakończoną porodem. Wstępnie szanse na uzyskanie ciąży można oszacować korzystając w kalkulatora urodzeń: http://www.ivfpredict.com/index-1.html

Embriolog nOvum

Powrót do forum