Mam macicę dwurożną, czy to może być przyczyną niezagnieżdżenia się zarodka?

Jestem po dwóch nieudanych transferach, mam macicę dwurożną, czy to może być przyczyną niezagnieżdżenia się zarodka?

Nie sposób jednoznacznie orzec czy w Pani przypadku wada w budowie macicy odpowiada za trudności z implantacją zarodków, bowiem ewentualny wpływ wady macicy na prawidłowe funkcjonowanie narządu zależy od kilku czynników – od stopnia zaawansowania wady, stopnia objętości oraz ukrwienia macicy, ponieważ te czynniki mogą mieć zasadnicze znaczenie w kontekście trudności z implantacją zarodków, poronień oraz przedwczesnych porodów u pacjentek posiadających dwurożną macicę. Zazwyczaj dwurożna macica nie jest przyczyną niepowodzeń w zagnieżdżeniu się zarodka, ale ostatecznie można to stwierdzić po wykonaniu szeregu badań podstawowych i dodatkowych; badania ginekologicznego, ultrasonograficznego, histeroskopii ewentualnie histerosalpingografii.

Embriolog nOvum

Powrót do forum