Mam zamrożone blastocysty; jak one rokują?

Jestem po nieudanym transferze podano mi zarodek 4AA. Podchodzę do drugiego transferu. Mam zamrożone kolejne blastocysty; jak one rokują? 4BC -5 doba, 4BB - 5 doba, 4CB - 6 doba, 4 BB - 6 doba.

Najlepiej rokują blastocysty (pięciodniowe) powyżej 3 BB, czyli 3 i więcej oraz BB, AB, BA, AA. Jednak pojawiają się często publikacje, że oznaczenie cyfrowe, czyli stopień rozprężenia blastocysty, jest ważniejsze niż oznaczenia literowe. Tak więc w Pani przypadku blastocysty 4-ki rokują dobrze i niezależnie od oznaczeń literowych. Jeśli chodzi o zarodki sześciodniowe, to modelowy zarodek osiąga stadium blastocysty w piątej dobie po zapłodnieniu, ale niektóre embriony potrzebują nieco więcej czasu na osiągnięcie tego stadium – niekiedy nawet hodowla bywa wydłużona do siódmej doby po zapłodnieniu. Osiągnięcie przez zarodek stadium blastocysty później niż w piątej dobie po zapłodnieniu nie przekreśla jego szans na zapoczątkowanie ciąży. Ogólnie każdy zarodek, który po rozmrożeniu wykazuje potencjał rozwojowy i wznawia podziały, a w przypadku blastocysty rozpręża się, ma realną szansę dać ciążę.W opisanej powyżej sytuacji najlepiej rokuje zarodek 4BB z piątej doby.

Embriolog nOvum

Powrót do forum