Mamy zamrożone 2 zarodki. Czy te nasze zarodki dobrze rokują?

Mamy zamrożone 2 zarodki. Opis pierwszego to cl.12.1, drugiego bl.4.2.3. Czy te nasze zarodki dobrze rokują?

Jeśli pierwszy z nich (cl.12.1) jest zarodkiem co najmniej trzydniowym, to rokuje bardzo dobrze. Drugi (bl.4.2.3), jako zarodek pięcio- lub sześciodniowy rokuje nieco słabiej (jego stopień rozprężenia i ocena węzła zarodkowego są satysfakcjonujące, natomiast jakość trofoblastu jest niska), ale z takich zarodków również uzyskujemy ciąże.

Embriolog nOvum

Powrót do forum