Mamy zamrożone 3 zarodki w 3 dobie: cl8.3 cl10.3 cl12.3. Czy to są bardzo słabe zarodki?

Mamy zamrożone 3 zarodki w 3 dobie: cl8.3 cl10.3 cl12.3. Czy to są bardzo słabe zarodki?

Literycloznaczają skrót od ang. słowacleavage, czyli stan podziałowy zarodka. Określa się tak zarodki 2 i 3-dniowe. Pierwsza cyfra / liczba oznacza liczbę blastomerów (komórek budujących ciało zarodka), zapis po kropce oznacza ocenę parametrów morfologicznych:1dobry: <10% fragmentacji, wielkość blastomerów adekwatna do liczby komórek, brak cech wielojądrowości,2średni: 1025% fragmentacji, większość komórek zarodka posiada optymalną dla danego stadium wielkość, brak cech wielojądrowości,3słaby: >25% fragmentacji, wielkość komórek mocnozróżnicowana, obecne cechy wielojądrowości w blastomerach. Trzydniowe zarodki sklasyfikowane jako cl8.3, cl10.3, cl12.3 spełniają kryterium podziałowe adekwatne do swojego „wieku”, natomiast są stosunkowo słabe, jeśli chodzi o symetrię budowy. Czasem zarodki w toku dalszych podziałów poprawiają się samoistnie i rokują lepiej niż na początku lub definitywnie przestają się rozwijać dalej.

Embriolog nOvum

Powrót do forum