Miałam transfer moruli w dzień 5 – jakie są szanse?

Miałam transfer moruli w dzień 5 - jakie są szanse?

W piątej dobie hodowli zarodkowej modelowy embrion powinien osiągnąć stadium blastocysty i taki zarodek ma największą szansę na pomyślną implantację. Zarodki kompaktujące w 5-tej dobie rokują gorzej, ale możliwe jest, że po podaniu do macicy zaczną się dalej dzielić i będą zdolne do zapoczątkowania ciąży. Powodzenia!

Embriolog nOvum

Powrót do forum