MÓJ PROGESTERON PRZED PUNKCJĄ WYNOSIŁ 4,1 NG/ML, CZY Z TAKIM WYNIKIEM DOJDZIE DO TRANSFERU?

MÓJ PROGESTERON PRZED PUNKCJĄ WYNOSIŁ 4,1 NG/ML, CZY Z TAKIM WYNIKIEM DOJDZIE DO TRANSFERU?

Wysoki poziom progesteronu jest korzystny w fazie lutealnej cyklu miesiączkowego kobiety oraz w ciąży, umożliwiając jej utrzymanie. Podczas stymulacji natomiast, a więc w fazie odpowiadającej fazie folikularnej cyklu miesiączkowego, ma niekorzystny wpływ na zdolność śluzówki do zagnieżdżenia się w niej zarodka, powodując zbyt szybką dojrzałość śluzówki macicy zanim zarodek osiągnie stadium odpowiednie do zagnieżdżenia się w niej. Należy jednak podkreślić, że podwyższony poziom tego hormonu zmniejsza szansę na ciążę przy świeżym transferze, ale jej kompletnie nie wyklucza. Próg, powyżej którego należy rozważyć odroczenie transferu jest wynikiem doświadczenia danego ośrodka. Według np.Bei Xui analizy 10000 cykli zapłodnieniain vitropoziom progesteronu negatywnie wpływający na wynikin vitrowynosi powyżej 1,5-2,25 ng/ml w dniu zakończenia stymulacji zależnie od odpowiedzi na tę stymulację (Serum progesterone level effects onthe outcome of invitro fertilization in patients with different ovarian response: an analysis of more than 10,000 cycles;Fertility and SterilityVolume 97, Issue 6, Pages1321–1327.e4, June 2012). Jest więc prawdopodobne, że zostanie Pani zaproponowane zamrożenie zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum