Mój wynik hCG to 26, czy to nie za mało?

Miałam krio transfer w 5 dniu, dziś 7 dzień po transferze, a mój wynik hCG to 26, czy to nie za mało?
Istotniejszy od wartości liczbowej jest prawidłowy przyrost beta hCG i to w oparciu o niego można prognozować rozwój ciąży. Normy stężenia beta hCG są różne dla różnych laboratoriów przeprowadzających analizy (najczęściej za wartości wskazujące na ciążę po transferze uznaje się wartość powyżej 5 mIU/ml). Proszę powtórnie oznaczyć poziom hCG po upływie 48. godzin od chwili wykonania pierwszego badania - początkowo za prawidłowy przyrost hCG uznaje się wartości zwiększające się o minimum 66% w ciągu 48 godzin i o 114% w ciągu 72 godzin.

Embriolog nOvum

Powrót do forum