Moje AMH wynosi 0.83. Jakie są rokowania, czy można zajść z takim wynikiem w ciążę, czy in vitro?

Moje AMH wynosi 0.83. Jakie są rokowania, czy można zajść z takim wynikiem w ciążę, czy in vitro?

Poziom AMH poniżej 1,0 ng/ml zwykle świadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza skutecznego leczenia metoda zapłodnienia pozaustrojowego. Można oczekiwać nieco słabszej odpowiedzi na stymulację hormonalną jajników. Dlatego należy odpowiednio dostosować sposób stymulacji i dawkę leków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum