Mrożenie komórek jajowych jako alternatywa dla mrożenia zarodków

Witam, z uwagi na złe parametry nasienia męża planujemy skorzystać z procedury IMSI. Po punkcji planujemy zapłodnienie zaledwie 2- 3 komórek, ponieważ ze względów osobistych nie godzimy się na mrożenie zarodków ani ich ewentualną późniejszą adopcję. Czy alternatywą w naszym przypadku może być mrożenie samych oocytów? Jak się je mrozi? Czy proces ten jest taki sam jak w przypadku mrożenia nasienia?

Tak, ograniczenie puli zapładnianych komórek i zamrożenie nadmiaru jest dobrą alternatywą dla mrożenia zarodków u par, które nie akceptują tej metody.

Mrożenie komórek jajowych jest skomplikowanym procesem, który można wykonać w dwojaki sposób. Konwencjonalne powolne mrożenie (ang. slow freezing), które stosuje się od dość dawna, polega na przenoszeniu komórek jajowych przeznaczonych do zamrożenia pomiędzy roztworami substancji ochronnych, tzw. krioprotektantów, o różnych stężeniach. Końcowym etapem tego procesu jest umieszczenie komórek jajowych w komputerowo zaprogramowanym urządzeniu stopniowo schładzającym próbki i wreszcie przeniesienie ich do pojemnika z ciekłym azotem. Nowsze metody mrożenia polegają na bardzo szybkim mrożeniu, w trakcie którego nie tworzą się kryształy lodu, a tworzący się lód przypomina szkło (stąd nazwa - witryfikacja). Metoda ta wymaga większych stężeń substancji ochronnych oraz szczególnych zdolności manualnych kriobiologa. Z danych dostępnych w literaturze medycznej wynika, że witryfikacja wydaje się skuteczniejszą metodą mrożenia komórek jajowych niż dotychczasowe powolne mrożenia. Jednak ostatnio wprowadzane modyfikacje do powolnych metod mrożenia również przynoszą zaskakująco dobre rezultaty. Nadal jednak mrożenie komórek jajowych jest mniej skuteczną metodą niż mrożenie zarodków i o tym trzeba pamiętać podejmując świadome decyzje.

Warto również dodać , że ograniczenie ilości komórek jajowych zapładnianych nasieniem o bardzo słabych parametrach niesie za sobą pewne ryzyko – może się okazać, że żadna z komórek nie zapłodni się prawidłowo.

EmbriolognOvum

Powrót do forum