Mukowiscydoza – można wykluczyć wadliwy gen, by dziecko urodziło się zdrowe?

Jesteśmy rodzicami Antosia, który choruje na mukowiscydozę. Czy robiąc ten zabieg można wykluczyć ten wadliwy gen, by dziecko urodziło się zdrowe?

Skoro mukowiscydoza dotknęła Państwa dziecko, oznacza to, że oboje jesteście nosicielami mutacji powodującej wystąpienie choroby. Ryzyko urodzenia chorego dziecka wynosi 25%, ryzyko, że Państwa dziecko będzie zdrowym nosicielem wynosi 50%, a szansa, że będzie zupełnie zdrowe wynosi również 25%. Odpowiedź na pytanie czy zarodek powstały w wyniku zapłodnienia pozaustrojowego jest obarczony tą chorobą mogą dać jedynie wysokospecjalistyczne badania genetyczne powstałych zarodków w ramach tak zwanej diagnostyki przedimplantacyjnej. Novum nie prowadzi badań genetycznych zarodków.

Embriolog nOvum

Powrót do forum