Na ile godzin przed transferem rozmrażane są zarodki, które mają być podane do macicy?

Na ile godzin przed transferem rozmrażane są zarodki, które mają być podane do macicy?

Zarodki zamrożone jako dwu-, trzy- lub czterodniowe oraz wczesne blastocysty na ogół rozmrażane są w dniu poprzedzającym transfer, blastocysty „czwórki” i „piątki” – zazwyczaj około 2 lub 3 godziny przed transferem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum