Na jakich zasadach będą przyznawane refundacje in vitro na kwartał pierwszy 2015 roku?

Na jakich zasadach będą przyznawane refundacje in vitro na kwartał pierwszy 2015 roku? Czy jest jakaś lista osób oczekujących, według której pary będą informowane o możliwości podejścia do refundowanego zabiegu?

Nie ma listy oczekujących. Decyduje kolejność zgłoszenia się do realizatora?

Embriolog nOvum

Powrót do forum