Nie chcę oddać zarodków do adopcji w przyszłości. Jak w takiej sytuacji postępować?

Przede mną pierwszy zabieg in vitro, nie mogę i nie chcę oddać zarodków do adopcji w przyszłości. Jak w takiej sytuacji postępować?

Ograniczenie liczby zapładnianych komórek jest dobrym rozwiązaniem w takim przypadku. W takiej sytuacji dobrze jest rozważyć zmrożenie komórek jajowych, a nie zarodków. Proszę o tym porozmawiać z lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum