Niedojrzałe oocyty

Podczas punkcji pobrano 10 oocytów. W 2. dobie dostaliśmy informacje, że z 5 dojrzałych i morfologicznie prawidłowych komórek nie zapłodniła się żadna, zapłodniły się natomiast 3 komórki pobrane jako niedojrzale i dojrzewajace w laboratorium. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Oboje jesteśmy zdrowi, bez chorób przewlekłych, ja mam 37 lat, AMH 1,4, mąż 49, fragmentacja DNA 26%. Stymulacja była w protokole krótkim z agonistą i gonadotropinami 300jm/dobę, trigger bHCG.

Z embriologicznego punktu widzenia warunkiem dokonania się zapłodnienia jest osiągnięcie przez komórkę jajową tzw. stadium metafazy II (stadium podziału jądra komórki jajowej, które po tym podziale zawiera pojedynczy komplet chromosomów) oraz jej pełna dojrzałość cytoplazmatyczna. Być może pobrane u Pani komórki jajowe w dniu punkcji i w chwili poddawania ich zapłodnieniu, mimo że stwarzały pozory dojrzałości (miały wyrzucone ciałka kierunkowe), nie były dojrzałe cytoplazmatycznie. Niedojrzałe komórki jajowe (w stadium MI), pobrane w czasie punkcji jajników, mogą dojrzewać (czyli osiągnąć stadium MII – komórki zdolnej do zapłodnienia) samoistnie w warunkach laboratoryjnych; najczęściej jeszcze w tej samej dobie, w której miała miejsce punkcja jajników. Rzadziej stadium MII w warunkach laboratoryjnych osiągają oocyty ocenione jako głęboko niedojrzałe (stadium GV), choć i to jest możliwe (najczęściej w kolejnej dobie po punkcji jajników). Trzeba jednak pamiętać, że komórki jajowe, które nie są od razu po pobraniu dojrzałe mają obniżoną zdolność do prawidłowego zapłodnienia i rozwoju nawet, jeśli dojrzeją w laboratorium, tym bardziej im bardziej są niedojrzałe i im dłużej należy czekać na osiągnięcie przez nich dojrzałości w warunkach laboratoryjnych. Źródła problemu z prawidłowym dojrzewaniem komórek jajowych można doszukiwać się w obniżonej rezerwie jajnikowej, co mimo dolnej normy AMH, można podejrzewać w Pani przypadku ze względu na wysokie dawki zastosowanych leków do stymulacji i zastosowania protokołu, który zazwyczaj stosuje się w przypadku tzw.poor responders, czyli „słabych odpowiadaczek” na stymulację hormonalną. Skoro jednak 3 komórki zapłodniły się w końcu należy mieć nadzieję że będą się dobrze rozwijać i przynajmniej jednemu zarodkowi uda się zagnieździć i doprowadzić do ciąży i porodu.

Embriolog nOvum

Powrót do forum