Niejałowy wynik posiewu nasienia

W wyniku posiewu nasienia wyszedł mi Enterococcus f., czy konieczne jest wykonanie badania DNA w kierunku HPV, HSV I/II oraz komplet zakażeń atypowych do wyleczenia się z bakterii? Czy prawdą jest, że jeśli jest któryś z wymienionych wirusów nie można wygrać z bakterią?

Enterococcus faecalis to paciorkowce kałowe, występujące w warunkach fizjologicznych w przewodzie pokarmowym człowieka. Zastosowanie antybiotyku z odpowiedniej grupy pozwoli zwalczyć infekcję; należy skonsultować się z lekarzem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum