Niejednoznaczny wynik PGS

Moje pytanie dotyczy PGS, a dokładnie co może oznaczać, ze wynik jest niejednoznaczny/nieczytelny. Mamy dwa zamrożone embriony, które zostały poddane badaniu PGS. Dziś dowiedzieliśmy się z laboratorium, ze nie potrafią podać wyniku badania i proponują odmrozić zarodki i wykonać kolejna biopsje. Nie do końca rozumiem co to oznacza? Czy wynik jest negatywny, ale nie ma pewności dlatego trzeba powtórzyć badanie, czy biopsja została źle przeprowadzona (co mnie dziwi i wskazuje na to, to fakt, wynik jest niejednoznaczny dla obu zarodków)? Jak duże jest ryzyko, ze zarodki nie przetrwają kolejnej biopsji i zamrażania i czy jest jakaś szansa, że wynik może być pozytywny? Czy takie sytuacje często się zdarzają i czy może to wskazywać na błąd laboratorium?
Powinna Pani skierować swoje zapytania do ośrodka, w którym wykonywane było badanie PGS.

Embriolog nOvum

Powrót do forum