Niepłodność idiopatyczna, czyli jaka?

Niepłodność idiopatyczna, czyli jaka?

Czyli niepłodność o nieustalonej przyczynie; to sytuacja kiedy żadne z przeprowadzonych badań diagnostycznych nie wskazuje przyczyny niezamierzonej bezdzietności.

Embriolog nOvum

Powrót do forum