Niepowodzenie IVF-u pomimo dobrych parametrów nasienia

Co mogło być nie tak, że pobrana komórka jajowa nie zapłodniła się? Nasienie męża dobre. Lekarz mówił, że b. rzadko to się zdarza. Stymulacja zaczęta w 3 dc, może za późno? Mam niskie AMH 0,8. Stymulacja trwała 8 dni. Jaki protokół jest dla mnie wskazany? FSH w 3 dc 5,1. Czy dobrze, że przed stymulacją brałam tabletki antykoncepcyjne?

Nie zawsze pobrane komórki zapładniają się nawet, jeśli jest dobre nasienie. Sytuacja jest szczególna, jeśli jest tylko jedna dojrzała komórka, co oznacza zazwyczaj zbyt słabą odpowiedź na stymulację. Stymulację można rozpocząć w 2. lub 3. dc, a więc Pani stymulacja została rozpoczęta prawidłowo. Tabletki antykoncepcyjne stosuje się rutynowo przy stymulacji w długim protokole. Jedną z prawdopodobnych przyczyn niepowodzenia procedury w Pani przypadku może być wyczerpująca się rezerwa jajnikowa – w tej sytuacji uzyskane komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki.Dopóki jednak komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej. W przypadku pacjentek z niską rezerwą jajnikową, raczej nie stosuje się długich protokołów, lecz różnego rodzaju protokoły krótkie. Obecnie najczęściej w Novum stosujemy protokół z antagonistą, czasem nieco zmodyfikowany dodaniem antyestrogenów lubpodaniem estrogenów w drugiej połowie poprzedzającego właściwą stymulację cyklu. Czasami stosujemy krótkie protokoły z agonistą lub w ostateczności cykle naturalne lub minimalnie stymulowane. Dobór odpowiedniej stymulacji jest poprzedzony analizą AMH, FSHzbadanego w 2. – 3. dc, badaniem USG we wczesnej fazie folikularnej z określeniem ilości drobnych pęcherzyków w jajniku, brana jest pod uwagę także odpowiedź na poprzednie stymulacje, jeśli były przeprowadzane.

Embriolog nOvum

Powrót do forum