Nieprawidłowe wyniki HDS; jakie są nasze szanse na ciążę?

Staramy się z mężem o dziecko od 4 lat. Przeszłam 5 inseminacji i jedną procedurę in vitro bez mikromanipulacji. Wszystkie próby zakończone niepowodzeniem. Nie zdiagnozowano u nas przyczyny niepłodności. Moje wyniki badań są w zasadzie prawidłowe (hormony, HSG, histeroskopia i laparoskopia). Stwierdzono jedynie ogniska endometriozy I stopnia na otrzewnej miednicy mniejszej, które usunięto. Podstawowe badanie nasienia męża także wyszło dobrze. Oto wyniki: barwa: kremowo mleczna odczyn pH: 7,8 (norma>/=7,2) objętość: 2,0 ml ( norma >/=1,5 ml) czas upłynnienia: 45 min (norma /= 15mln) plemniki w całym ejakulacie: 300 mln (norma >/= 39mln) komórki okrągłe 0,9 mln/ml (norma 50% w klasie a+b c - brak ruchu 32% leukocyty 0-2 wpw (norma 0-2 wpw) erytrocyty: nieobecne (norma: nieobecne) aglutynacja: nie występuje plemniki żywe 88% (norma >58%) plemniki martwe: 12% (norma 60%). Po nieudanej próbie in vitro lekarz skierował męża na badanie stopnia uszkodzenia chromatyny plemnikowej. Oto wyniki: plemniki z prawidłową strukturą chromatyny: 53,0% plemniki z nieprawidłową strukturą chromatyny. Defragmentacja DNA (DFI): 15,2% (norma 0-30%) plemniki z niedojrzała chromatyną (HDS): 28,7 % norma 0-15% Czy odsetek plemników z prawidłową strukturą chromatyny nie jest zbyt niski? Jakie mamy szanse na zajście w ciążę naturalnie lub poprzez in vitro przy takich wynikach? Ilość plemników z niedojrzałą chromatyną znacznie przekracza dopuszczalną normę, zatem czy to może być przyczyną naszych problemów z zajściem w ciążę?

Chromatyna plemnikowa to substancja znajdująca się w jądrze komórkowym plemnika, w której skład wchodzi przede wszystkim DNA, czyli materiał genetyczny plemnika w połączeniu z protaminą, zasadowym białkiem, dzięki któremu jądro plemnika zawierające materiał genetyczny może być bardziej skondensowane i mniej narażone na uszkodzenia podczas wędrówki plemnika w drodze do komórki jajowej. Na rynku istnieje wiele testów oceniających stopień uszkodzenia chromatyny plemnikowej i według wielu badaczy bardziej lub mniej dokładnie przewidujących szansę na ciążę naturalną lub po technikach wspomaganego rozrodu. Jednak w ostatniej obowiązującej obecnie Instrukcji Badania Nasienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO manual 2010) badania fragmentacji DNA zostały opisane jako procedury w trakcie badań, a więc nieobowiązujące i trudne do interpretacji.W jednym z niedawnych numerów amerykańskiego pismaFertility and Sterility(Samantha Pfeifer, M.Det al,The clinical utility of sperm DNA integrity testing: a guideline,Fertil Steril.2013;99:673–677) zostały przeanalizowane wszystkie prace badawcze, które ukazały się dotychczas na temat badania struktury chromatyny plemnikowej i jej wartości w prognozowaniu męskiej płodności. Autorzy próbowali odpowiedzieć na następujące pytania: Czy badając integrację DNA plemników, można przewidzieć szansę na naturalne zapłodnienie? Czy można przewidzieć szansę na ciążę po inseminacji? Czy można przewidzieć szansę na ciążę poIVFlubICSI? Na wszystkie trzy pytania autorzy odpowiedzieli tak samo: w świetle dotychczasowych prac nie ma wystarczająco ewidentnych danych, aby rutynowo stosować te testy do przewidywania płodności u mężczyzn. Dalsze badania są potrzebne, aby opracować dokładniejszy test, który będzie dawał jednoznaczną odpowiedź na którekolwiek z zadanych pytań oraz ustalić jasne obowiązujące wszystkich normy. Coraz więcej też słychać głosów naukowców zajmujących się męską niepłodnością, którzy zgodnie twierdzą, że parametrami, na których należy się opierać przewidując ewentualną szansę na ciążę, jest ilość, a przede wszystkim ruchliwość plemników.

Proszę pamiętać, że nie każda próba zapłodnienia in vitro kończy się sukcesem. Szansa na ciążę wynosi ok. 20 – 40% w zależności od indywidulanych czynników, wieku, rezerwy jajnikowej, odpowiedzi na stymulację, dodatkowych schorzeń, np. endometriozy, dodatkowo przyjmowanych leków itp. Wszystkie czynniki, nie tylko jeden, należy przeanalizować z lekarzem prowadzącym, aby móc prognozować szanse na ciążę.

Embriolog nOvum

Powrót do forum