Nieprawidłowy kariotyp męża – czy pozostało nam tylko skorzystanie z banku nasienia?

Nasz problem niepłodności wynika z nieprawidłowego kariotypu męża 46,XY,t(4;17)(p14;p11.2) translokacja zrównoważona. Jesteśmy po 6-tej próbie. 1 - puste jajo, 2 - brak pracy serca 12tc, 3 - brak pacy serca 9tc, 4 - ciąża biochemiczna, 5 - ciąża biochemiczna, 6 - puste jajo płodowe. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dziecko jednak będzie zdrowe? Zastanawiamy się nad bankiem nasienia. Czy może być to jedynym wyjściem w naszej sytuacji?

Niekiedy oznaczenie kariotypu zleca się parze pacjentów dla próby wytłumaczenia niepowodzeń rozrodu, także wspomaganego, bowiem zaburzenia w kariotypach mogą skutkować, między innymi, brakiem prawidłowej implantacji zarodków, ich nieprawidłowym rozwojem bądź obumieraniem płodów na wczesnych etapach ciąży. By oszacować prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowo rozwijającej się ciąży zwieńczonej narodzinami zdrowego dziecka w Państwa przypadku, proszę udać się z wynikami badań do lekarza genetyka, który na podstawie wyników oraz wywiadu rodzinnego spróbuje oszacować szanse na prawidłową ciążę. Proszę jednak pamiętać, że są to tylko dane statystyczne, a biologia często się takim szacunkom wymyka.

Embriolog nOvum

Powrót do forum