Nieprawidłowy kariotyp mężczyzny. Co dalej?

Zbadaliśmy z żoną kariotypy. U mojej żony wszystko jest w porządku, u mnie zaś niestety nie. „46,XY,inv 6 (p21.3q15) (badano 25 komórek metodą GTG). Stwierdzono nieprawidłowy zrównoważony kariotyp z inwersją perycentryczną chromosomu 6.”Moje pytanie jest takie - co można dalej robić?

Proszę udać się z wynikami badań do lekarza genetyka, który udzieli Państwu porady genetycznej; na podstawie wykonanych badań oraz wywiadu rodzinnego spróbuje oszacować prawdopodobieństwo uzyskania prawidłowo rozwijającej się ciąży zwieńczonej narodzinami zdrowego dziecka w Państwa przypadku.

Embriolog nOvum

Powrót do forum