Nieprawidłowy wynik badania SCD; czy mamy szansę na ciążę?

Chciałam zapytać o interpretację badania SCD nasienia. Wynik 32%, czyli nieprawidłowy. Czy przy takim wyniku jest w ogóle szansa na naturalna ciążę? I jak wpływa to na szanse in vitro - jestem po trzech nieudanych próbach in vitro (dwie ICSI i jedna IMSI) i na razie jest to jedyny wynik poza normami, który wyszedł w naszym przypadku. Więc zaczynam podejrzewać, że jest to przyczyna niepowodzeń. Ale czy jest sens podchodzić do kolejnego IVF-u, czy raczej już tylko z nasieniem dawcy?

Chromatyna plemnikowa to substancja znajdująca się w jądrze komórkowym plemnika, w której skład wchodzi przede wszystkim DNA, czyli materiał genetyczny plemnika w połączeniu z protaminą, zasadowym białkiem, dzięki któremu jądro plemnika zawierające materiał genetyczny może być bardziej skondensowane i mniej narażone na uszkodzenia podczas wędrówki plemnika w drodze do komórki jajowej. Nieprawidłową fragmentację DNA spotyka się u mężczyzn w starszym wieku, przy przegrzewaniu jąder, ekspozycji na czynniki toksyczne, np. palenie papierosów, obecności wolnych rodników w nasieniu itd. Na rynku istnieje wiele testów oceniających stopień uszkodzenia chromatyny plemnikowej i według wielu badaczy bardziej lub mniej dokładnie przewidujących szansę na ciążę naturalną lub po technikach wspomaganego rozrodu. Jednak w ostatniej obowiązującej obecnie Instrukcji Badania Nasienia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO manual 2010) badania fragmentacji DNA zostały opisane jako procedury w trakcie badań, a więc nieobowiązujące i trudne do interpretacji.W jednym z numerów amerykańskiego pismaFertility and Sterility(Samantha Pfeifer, M.Det al,The clinical utility of sperm DNA integrity testing: a guideline,Fertil Steril.2013;99:673–677) zostały przeanalizowane wszystkie prace badawcze, które ukazały się dotychczas na temat badania struktury chromatyny plemnikowej i jej wartości w prognozowaniu męskiej płodności. Autorzy próbowali odpowiedzieć na następujące pytania: Czy badając integrację DNA plemników, można przewidzieć szansę na naturalne zapłodnienie? Czy można przewidzieć szansę na ciążę po inseminacji? Czy można przewidzieć szansę na ciążę poIVFlubICSI? Na wszystkie trzy pytania autorzy odpowiedzieli tak samo: w świetle dotychczasowych prac nie ma wystarczająco ewidentnych danych, aby rutynowo stosować te testy do przewidywania płodności u mężczyzn. Dalsze badania są potrzebne, aby opracować dokładniejszy test, który będzie dawał jednoznaczną odpowiedź na którekolwiek z zadanych pytań oraz ustalić jasne obowiązujące wszystkich normy. Coraz więcej też słychać głosów naukowców zajmujących się męską niepłodnością, którzy zgodnie twierdzą, że parametrami, na których należy się opierać przewidując ewentualną szansę na ciążę, jest ilość, a przede wszystkim ruchliwość plemników.

Istotne znaczenie dla powodzenia próby zapłodnienia ma fakt czy żaden z przyszłych rodziców nie jest nosicielem wady genetycznej – jeśli nie oznaczano Państwa kariotypów, przed kolejną próbą należałoby poddać się temu badaniu. Dodatkowo w Państwa przypadku należałoby przeanalizować rozwój zarodków w kolejnych próbach in vitro. Czy rozwijają się dobrze do 3-ego dnia, czy rozwijają się do stadium blastocysty? Może wskazane byłyby dodatkowe badania, np. histeroskopia. Dotychczas nie zalecaliśmy użycia nasienia dawcy z powodu złego wyniku chromatyny przy prawidłowych innych parametrach nasienia męża.

Embriolog nOvum

Powrót do forum