Niska rezerwa jajnikowa a ciąża biochemiczna

Chciałabym zapytać czy niska rezerwa jajnikowa może być przyczyną ciąż biochemicznych?

W przypadku pacjentek cierpiących z powodu niskiej rezerwy jajnikowej, uzyskane w trakcie stymulacji hormonalnej komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia, a uzyskane z nich zarodki - obniżony potencjał rozwojowy. Zatem pośrednio niska rezerwa jajnikowa może być teoretycznie jedną z przyczyn ciąży biochemicznej, która ma miejsce wówczas, gdy jej strata następuje na tak wczesnym etapie, że nie zdołano jeszcze uwidocznić zarodka w trakcie badania USG, jest to zatem bardzo wczesne poronienie. Poronienia biochemiczne rzadziej mają związek z nieprawidłowościami genetycznymi zarodka, a częściej związane są z jego nieprawidłową implantacją (zagnieżdżeniem). Może to być spowodowane albo nieprawidłowym rozwojem trofoblastu, z którego rozwija się łożysko, albo niedostatecznym przygotowaniem do przyjęcia zarodka śluzówki macicy, co może być następstwem jej nieprawidłowego ukrwienia lub niedostateczną odpowiedzią na stymulację hormonalną.

Medycyna nie jest w stanie zapobiec bardzo wczesnym poronieniom. Pocieszeniem mogą być doniesienia naukowców, mówiące o tym, że kobiety, które doświadczyły ciąży biochemicznej po zabiegu in vitro mają statystycznie większą szansę na prawidłową ciążę w następnych próbach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum