Niski poziom AMH a szanse na naturalną ciążę

Mam 38 lat, dwoje zdrowych dzieci, dwa poronienia za sobą, ostatnie w kwietniu br., mniej więcej w 5 - 6tyg. ciąży, ciąża była potwierdzona badaniem USG. Ponieważ chcielibyśmy mieć trzecie dzieciątko, postanowiłam zrobić badania hormonalne. Zrobiłam badania osi przysadka - jajniki w 7, 14, 21 dniu cyklu, wszystkie wartości bez odchyleń od wartości referencyjnych. Oznaczony równocześnie progesteron okazał się w 7 i 14 dniu cyklu za niski. Oznaczyłam również AMH, wynik jest niski - 0.23. Mam pytanie czy przy tak niskim AMH mam szansę w ogóle na macierzyństwo?Jakie badania jesscze mogłabym zrobić zanim udam się do Kliniki?

Ważnym badaniem, które pozwoliłoby w pewnym stopniu oszacować Pani szansę na naturalne poczęcie jest oznaczenie FSH na początku cyklu (najpóźniej w 4. dniu cyklu) – badanie wykonane zbyt późno w cyklu może być niemiarodajne. Natomiast progesteron powinien zostać oznaczony w drugiej fazie cyklu (po 16. dniu jego trwania lub po przewidywanej owulacji), nie w pierwszych dwóch tygodniach, bo wtedy jest i powinien być niski.

AMH jest produkowany przez komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki, w których zawarte są niedojrzałe komórki jajowe; naukowe doniesienia wskazują, że poziom AMH w organizmie jest ściśle związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków jajnikowych, czyli z tzw. rezerwą jajnikową. Niski poziom AMH świadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie ciąży. Jedynie szansa na nią może być mniejsza. Należałoby więc dodatkowo wykonać badania potwierdzające, że występuje u Pani owulacja (USG monitorujące owulację, poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu). Warto zrobić również badania w kierunku chorób ogólnoustrojowych, które mogłyby być powodem dwóch ostatnich poronień, np. cukrzycy, chorób tarczycy itp., oraz przeanalizować warunki pracy, ewentualne występowanie czynników szkodliwych, stosowanie używek. Po przeprowadzeniu wywiadu i wykonaniu badań lekarz opiekujący się Panią powinien, choć w przybliżeniu, określić jakie ma Pani szanse na kolejną ciążę zakończoną porodem.

Embriolog nOvum

Powrót do forum