Niskie AMH – czy mam szanse na ciążę?

Wiem, że były już pytania o niskie AMH. Chciałam jednak zapytać o nie w stosunku do swojego przypadku. Mam 35 lat, pod koniec zeszłego roku (XII ) podchodziłam krótkim protokołem do ICSI (wówczas AMH IX było 0,3). Niestety bez powodzenia. Szłam krótkim protokołem - od 3 dc - 8 dc miałam podawany Merional 225 j., a od 6 dc 8 dc dodatkowo Cetrotide podskórnie - 0,25, w 8 dc podano mi Choragon (pracował tylko JL - 3 pęcherzyki: 19mm, 20mm, 21mm), w 10 dc punkcja- pobrano 3 komórki. W 15 dc miałam embriotransfer 2 blastocyst AB, trzecia nie przetrwała. Nadmienię, iż byłam mocno przeziębiona przed punkcją i w 3 dni miałam wyleczyć katar, aby można mnie było uśpić. Teraz w sierpniu powtórzyłam badanie AMH (w tym samym laboratorium, co poprzednie) i wynik mnie załamał. Czy tak niski wynik AMH (robiony nie w 3. dc, alew 12.) daje jeszcze szanse na podjecie stymulacji i podejście do IVF? Czy poprzednie IVF mogło aż tak obniżyć AMH (z 0,3 do <0,14?). Drugie pytanie w kontekście stymulacji do IVF - czy przedstawione dawki dobrane dla mnienie były za słabe do mojego niskiego AMH i czy nie za szybko nastąpiła punkcja? Odnoszę wrażenie, że lekarz gonił z czasem, by zdążyć przed świętami i iść na urlop. Pytanie kolejne, które od dawna mnie zastanawiało. W okresie jesiennym i zimowym jest wiele chorób i przetaczających się wirusów, które nas atakują. Czy ogólnie zły stan zdrowia, w jakim odbywała się stymulacja, a później punkcja (przeziębienie, katar, gorączka) - mógł mieć wpływ na efekt, a raczejjego brak?

Możliwy jest spadek poziomu AMH – jego stężenie w organizmach pań maleje wraz z upływem czasu. AMHjest produkowany przez komórki ziarniste, otaczające drobne pęcherzyki, w których zawarte są niedojrzałe komórki jajowe; naukowe doniesienia wskazują, że poziomAMHw organizmie jest ściśle związany z liczbą pierwotnych pęcherzyków jajnikowych, czyli z tzw. rezerwą jajnikową. Niski poziomAMHświadczy o obniżonej rezerwie jajnikowej, ale nie wyklucza występowania owulacji, a co za tym idzie ciąży. Jedynie szansa na nią może być mniejsza. Przy niskim poziomie hormonuAMH(poziom poniżej 1,0 ng/ml zwykle świadczy o znacznie obniżonej rezerwie jajnikowej) komórki jajowe, nawet te dojrzałe, mogą mieć obniżoną zdolność do zapłodnienia i ewentualnego dalszego rozwoju jako zarodki. Dopóki jednak komórki jajowe powstają w jajnikach, dopóty jest szansa na ciążę, choć znacząco mniejsza niż przy prawidłowej rezerwie jajnikowej. Nie tylko AMH jest miernikiem płodności – należałoby wykonać badania potwierdzające, że występuje u Paniowulacja(USG monitorujące owulację, poziom progesteronu w drugiej połowie cyklu).Ważnym badaniem, które pozwoliłoby w pewnym stopniu oszacować Pani szansę na pomyślną stymulację przed kolejną punkcją jest oznaczenieFSHna początku cyklu (najpóźniej w 4. dniu cyklu) – badanie wykonane zbyt późno w cyklu może być niemiarodajne. Stymulację hormonalną do zapłodnienia metodąin vitroprzeprowadza się u pacjentek, u których maksymalne stężenie FSHmierzone w pierwszych dniach cyklu miesiączkowego nie przekracza 20 mIU/ml.Stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej. W przyszłości można rozważyć rezygnację z wydłużonej hodowli zarodkowej, zwłaszcza w przypadku, gdyby po raz kolejny uzyskano niewielką liczbę zarodków. Silne przeziębienie przebiegające z wysoką gorączką może mieć dodatkowy, negatywny wpływ na powodzenie procedury IVF – infekcja sprawia, że organizm wysyła sygnał, że dany moment nie jest odpowiedni na poczęcie. Przed kolejnym, ewentualnym transferem proszę zadbać o siebie w szczególny sposób.

Embriolog nOvum

Powrót do forum