Niskie AMH, słabe komórki – jaka stymulacja?

Niskie AMH, słabe komórki - jaka stymulacja?

Nie tylkoAMHjest miernikiem płodności. Ważna jest także ocena ilości tzw. pęcherzyków antralnych w jajnikach w badaniu USG na początku cyklu. Ewentualna stymulacja zawsze jest prowadzona indywidualnie, w sposób najbardziej odpowiedni do danej sytuacji klinicznej.W sytuacji, jeśli dochodzi do naturalnej owulacji, można próbować pobrać komórkę jajową w cyklu naturalnym lub minimalnie stymulowanym, np. antyestrogenami. Bardzo niskie AMH może wskazywać, że nie będzie odpowiedzi na stymulację. Ostateczną decyzję powinien podjąć Pani lekarz.

Embriolog nOvum

Powrót do forum