no visible spindle – brak widocznego wrzeciona w oocycie

Po podejściu do in vitro okazało się, że komórka nie posiada wrzecion. Jest sens podchodzić drugi raz do in vitro na swoich komórkach? Jest jakiś sposób który, by poprawił te komórki?

Po pomyślnym zapłodnieniu z oocytów sklasyfikowanych podczas oceny wrzeciona podziałowego jako B (no visible spindle – brak widocznego wrzeciona), mogą rozwinąć się prawidłowe zarodki, choć szanse na to są niższe niż w przypadku oocytów opisanych jako N (normal) i D (dysmorphic). O szansach powodzenia ewentualnej kolejnej próby powinniście porozmawiać Państwo z lekarzem prowadzącym w ośrodku, w którym się leczycie. Pamiętać należy, że widoczność wrzeciona nie zależy tylko od jakości komórki jajowej, ale także od warunków technicznych przeprowadzenia tego badania i dlatego nie jest to parametr, na którym można w 100% opierać rokowanie co do dalszego przebiegu leczenia.

Embriolog nOvum

Powrót do forum