Nowa klasyfikacja blastocyst

Mam pytanie odnośnie do nowych klas zarodków: jaka jest różnica między blastocystą 4.1.1 1.2.2 2.2.2 i 3.3.3? Kompletnie tego nie rozumiem.

W nowej nomenklaturze (opartej na poprzednio obowiązującej wg Gardnera and Schoolcrafta, 1999) litera, która określała jakość trofektodermu TE i węzła zarodkowego ICM jest zastąpiona wartością liczbową (klasa oznaczona liczbą 1 – odpowiada poprzedniej klasie A, 2 – klasie B, 3 – klasie C), czyli np. blastocysta 3AA to teraz 3.1.1, a blastocysta 4BC to teraz 4.2.3.

Embriolog nOvum

Powrót do forum