O czym może świadczyć różnica w wynikach progesteronu?

Podczas badania USG powiedziano mi, że widać, że owulacja była 21 dnia cyklu, zrobiłam badania progesteronu <0,05 ng/ml i tsh 3,92 mU/l. Wydało mi się to dziwne, gdyż ponoć była owulacja, a nigdy też nie miałam problemów z tarczycą. Powtórzyłam badania w 24 dniu cyklu i wyniki uzyskałam inne, progesteron 9,72 ng/ml, tsh 2,00 mU/l. Czy mogła to być pomyłka w laboratorium?

Drugi wynik świadczy o odbytej owulacji, ale pierwszy nie. Należy ustalić, w którym dniu była owulacja i czy ten pierwszy wynik nie był za wcześnie zrobiony.

Embriolog nOvum

Powrót do forum