O czym świadczy duży przyrost i wysoki wynik AMH?

W listopadzie 2013 r. wykonywałam badanie AMH, wynik wyniósł 3,78 ng/ml przy zakresie referencyjnym 1,0-12,6. W związku z chęcią przystąpienia do rządowego programu in vitro w 2014 r. wykonałam ponownie to badanie, tym razem wynik wyniósł 11,76 ng/ml (przy tym samym zakresie referencyjnym). Czytałam, że zmiana ta może wynikać ze zmiany w generacji wykonywania tego badania, ale czy możliwy jest aż tak duży przyrost? O czym świadczy taki duży przyrost i tak wysoki wynik AMH? Czy ma coś wspólnego z zespołem policystycznych jajników? I czy może mieć wpływ na - jak na razie - bezskuteczne starania o ciążę?

Regułą jest spadek poziomuAMHwraz z upływem – jego stężenie w organizmach pań maleje w kolejnych latach ich życia. Taki wzrost jest niemożliwy, jest to raczej błąd pomiaru.Należy powtórzyć oznaczenie.

Embriolog nOvum

Powrót do forum