O ile antybiotykoterapia opóźnia kriotranfser?

Jak długo należy odczekać po przyjmowaniu antybiotyku na transfer z mrożonych zarodków?

Postępowanie jest uzależnione od przyczyny rozpoczęcia antybiotykoterapii (rodzaj infekcji) oraz od rodzaju stosowanego leku – w przypadku powszechnie stosowanych antybiotyków ogólnie nie ma przeciwskazań do przeprowadzenia transferu tuż po antybiotykoterapii. Ostateczna decyzję powinien podjąć Pani lekarz, który zna przyczyny podania antybiotyku, jak również rodzaj stosowanego leku.

Embriolog nOvum

Powrót do forum