Obkurczona blastocysta

Rozmrożony zarodek przed transferem (blastocysta) jeszcze się nie rozprężył; czy to jest coś złego?

Jest to zjawisko normalne, nie należy się nim niepokoić. Warunkach laboratoryjnych łatwo zaobserwować cykliczne kurczenie się i rozprężanie blastocyst. Poza tym podczas procesu zamrażania zarodek traci wodę; w przypadku blastocyst jest to szczególnie widoczne, ponieważ jama blastocysty wypełniona płynem po umieszczeniu jej w specjalnych mediach odwadnia się i zapada się. To odwodnienie jest konieczne, aby zarodek przeżył zamrożenie i rozmrożenie. Po rozmrożeniu proces rozprężania się blastocysty, podczas, którego jej jama powiększa się, napełniając się ponownie płynem, może trwać do kilku godzin i może równie skutecznie przebiegać w warunkach laboratoryjnych, jak i w macicy po transferze.

Embriolog nOvum

Powrót do forum