Ocena blastocyst

Witam!

Zastanawiam się, co oznaczają cyferki i literki przy ocenie blastocysty? Wiem, że to ocena rozwoju zarodka, ale nigdzie nie znalazłam konkretnej informacji co oznacza. Ja, przy transferze, usłyszałam, że dostaję blastocystę 4AB – czy to dobrze?

Z poważaniem, Monika

Tak, to dobrze rokująca blastocysta.

W systemie klasyfikacji blastocyst opracowanym przez Gardnera i Schoolcrafta w 1999 roku, który stosujemy w nOvum, ocenia się:

* za pomocą cyfr od 1 do 6:

1. wczesna blastocysta, jama blastocysty jest mniejsza niż połowa objętości embrionu;

2. jama blastocysty jest większa lub równa połowie objętości embrionu;

3. pełna blastocysta – jama zarodka całkowicie wypełnia zarodek;

4. blastocysta o większej objętości niż wczesny embrion, otoczka staje się bardzo cienka;

5. wykluwająca się blastocysta, trofoblast wydostaje się z otoczki;

6. wykluta blastocysta, zarodek całkowicie poza otoczką.

* za pomocą liter stopień ekspansji (rozprężenia), czyli po prostu wielkość blastocysty i stopień wykluwania (wydostawania) się jej z otoczki:

** za pomocą pierwszej litery – węzeł zarodkowy (ang. Inner Cell Mass, ICM; w skali A – C), z którego powstanie ciało zarodka:

A – wiele komórek, ściśle ułożonych;

B – kilka komórek luźno ułożonych;

C – bardzo mało komórek.

** za pomocą drugiej litery – trofektoderm (TM; w skali A – C), czyli warstwę komórek, z której powstanie łożysko:

A – wiele komórek, ściśle ułożonych obok siebie (nabłonkowo);

B – kilka komórek, luźno ułożonych obok siebie (nabłonkowo);

C – bardzo mało dużych komórek.

Oznaczenia literowe najczęściej stosuje się do blastocyst 3 i więcej.

Najlepiej rokują blastocysty powyżej 3 AA–BB.

Embriolog nOvum

Powrót do forum