Ocena płci zarodka

Czy embriolog oglądając zarodki pod mikroskopem (duże powiększenie) może ocenić ich płeć?

Nie, na żadnym z etapów podziału zarodka embriolog, oglądając go pod mikroskopem, nie jest w stanie określić jego płci.

By móc poznać płeć dziecka na tak wczesnym etapie jego życia, konieczne byłoby przeprowadzenie badań genetycznych. O płci zarodka/dziecka decydują tak zwane chromosomy płci (heterochromosomy); obecność dwóch chromosomów XX determinuje płeć żeńską, zestaw XY – męską, zatem płeć dziecka jest determinowana przez chromosom otrzymany od ojca. Badanie genetyczne pozwalające określić płeć w praktyce polega na odpowiednim barwieniu chromosomów zawartych w komórkach ciała (w przypadku embrionu należałoby pobrać pojedynczy blastomer do preimplantacyjnej diagnostyki genetycznej i odpowiednio go wybarwić, np. metodą FISH – ang. fluroscense in situ hybridization).

W Polsce nadal nie ma regulacji prawnych dotyczących zabiegów in vitro, w tym selekcji płci. W większości krajów gdzie istnieją takie regulacje wybór płci jest zabroniony. Dozwolony jest jedynie w medycznie uzasadnionych przypadkach, jakim jest np. wysokie ryzyko wystąpienia u potomstwa choroby związanej z płcią (np. hemofilia lub dystrofia mięśniowa Duchenna).

Embriolog nOvum

Powrót do forum