Od czego zależy powodzenie transferu blastocysty po punkcji?

Od czego zależy powodzenie transferu blastocysty po punkcji? Czy jeśli sie nie udało przy 1 próbie po punkcji tez blastocysty, to teraz tez może sie nie udać? Udało sie wtedy za 2 razem przy mrożonej blastocyście. Czy sa jakieś czynniki np. wynik estradiolu, progesteron, które uniemożliwiają zagnieżdżenie zarodka? Co powoduje brak zagnieżdżenia zarodka po punkcji?

Najczęstszą przyczyną niezagnieżdżenia się embrionu jest jego nieprawidłowy rozwój związany z częstymi na tym etapie rozwoju błędami genetycznymi, które powstają podczas podziałów. W chwili obecnej medycyna nie ma wpływu na rozwój zarodków, trzeba cierpliwie próbować dopóki nie trafi się na ten prawidłowyembrion, który będzie zdolny do zapoczątkowania ciąży.Drugą w kolejności przyczyną jest nieprzygotowana do przyjęcia zarodka śluzówka macicy albo brak synchronizacji rozwoju zarodka ze stopniem przygotowania śluzówki macicy bądź nieprawidłowe ukrwienie samej śluzówki. W przypadku kolejnych niepowodzeń należy rozważyć wykonanie histeroskopii.

Embriolog nOvum

Powrót do forum