Od czego zależy to czy podaje się dwa czy jeden zarodek na transfer?

Od czego zależy to czy podaje się dwa czy jeden zarodek na transfer? Mamy zamrożone 4 zarodki z drugiej doby i zastanawiam się czy transfer dwóch zarodków może zwiększyć szanse, mam 32 lata, dwa transfery po jednym zarodku nieudane, czy mogę zadać takie pytanie lekarzowi prowadzącemu, co będzie najlepsze w naszej sytuacji?

W Novum rekomendujemy transfery pojedynczych zarodków, zwłaszcza w przypadku młodych pacjentek. Odstępstwa od tej reguły mogą być uzasadnione wyjątkową sytuacją kliniczną danej pacjentki. Proszę tę kwestię przedyskutować ze swoim lekarzem prowadzącym.

Embriolog nOvum

Powrót do forum