Odroczono świeży ET z uwagi na ryzyko OHSS; kiedy mogę przystąpić do kriotransferu?

Jak wygląda transfer mrożonych zarodków w 2. lub 3. cyklu po punkcji (odstąpienie od transferu po punkcji ze względu na ryzyko hiperstymulacji) i czy może odbyć się w drugim cyklu, czy jeszcze trzeba odczekać?

Należy odczekać przynajmniej jeden cykl. W następnym można przystąpić do kriotransferu. W cyklu, w którym ma się odbyć kriotransfer pacjentka monitoruje owulację w naturalnym cyklu lub jeśli nie owuluje samodzielnie – przyjmuje odpowiednie leki według schematu otrzymanego od lekarza prowadzącego z jednoczesnym monitorowaniem wzrostu śluzówki w macicy , wykonując badania aparatem USG. Dzień pęknięcia pęcherzyka jest liczony jako dzień punkcji i od tego dnia oblicza się, w którym dniu należy rozmrozić zarodki. Jeśli zarodki są dwudniowe, rozmraża się je dwa dni po owulacji, jeśli trzydniowe - trzy dni po. W przypadku, gdy przygotowanie jest prowadzone w cyklu bezowulacyjnym za „dzień zero” (dzień, od którego liczy się dzień rozmrożenia zarodków) uważa się osiągnięcie odpowiedniej grubości śluzówki macicy oraz dzień włączenia preparatu progesteronu. W nOvum zarodki są rozmrażane wieczorem w dniu obliczonym przez lekarza i do chwili transferu pozostają umieszczone w specjalnych płynach hodowlanych w inkubatorach. Zarodki zamrożone w stadium blastocysty (które osiągają na ogół w 5. dobie po zapłodnieniu) zazwyczaj rozmrażane są rano w dniu transferu. Bezpośrednio przed przetransferowaniem ich do jamy macicy pacjentki, zarodki są prezentowane na ekranie monitora pacjentom przez embriologa. Podobnie jak przed transferem, także i po nim pacjentka przyjmuje leki zgodnie ze schematem otrzymanym od lekarza prowadzącego. Decyzję o tym kiedy można będzie przeprowadzić kriotransfer musi podjąć Pani lekarz prowadzący.

Embriolog nOvum

Powrót do forum