Opis zarodków

Otrzymałam protokół mrożenia zarodków 3–dniowych, w opisach mam dane cl10.1, cl7.1, cl6.1, cl10.2 i cl9.1, rodzaj zapłodnienia ICSI. Chciałam się dowiedzieć, co oznaczają te opisy.

Litery cl oznaczają skrót od ang. słowa cleavage, czyli stan podziałowy zarodka. Określa się tak zarodki 2 i 3-dniowe. Pierwsza cyfra / liczba oznacza liczbę blastomerów (komórek budujących ciało zarodka), zapis po kropce oznacza ocenę parametrów morfologicznych: 1dobry: <10% fragmentacji, wielkość blastomerów adekwatna do liczby komórek, brak cech wielojądrowości, 2średni: 1025% fragmentacji, większość komórek zarodka posiada optymalną dla danego stadium wielkość, brak cech wielojądrowości, 3słaby: >25% fragmentacji, wielkość komórek mocnozróżnicowana, obecne cechy wielojądrowości w blastomerach.

Embriolog nOvum

Powrót do forum