Oznaczyłam hCG 7 dni po ET blastocysty – czy mam szansę na ciążę?

Jestem 7dpt blastocysty (morfologia 5AA). Moje dzisiejsze wyniki to: beta hCG 0,5 mIU/ml, estradiol 786 pg/ml, progesteron 49,65 ng/ml. Czy przy takim wyniku bety jest w ogóle realna szansa na ciążę?

PoziomhCGpo transferze oznacza się po upływie 12. – 14. dni od dnia zabiegu, wówczas wynik można uznać za miarodajny; w przypadku transferu blastocysty, poziom hCGczasem może dać pozytywny wynik już po 8. – 10. dniach od ET. Proszę dla pewności oznaczyć poziom beta hCG za dwa dni.

Embriolog nOvum

Powrót do forum